Spotkania ewangelizacyjne

» Spotkania ewangelizacyjne

NOVARE – spotkania ewangelizacyjne

 

Ewangelizacja – głoszenie Dobrej Nowiny jest zadaniem każdego chrześcijanina. Nawiązanie relacji z Jezusem, oddanie Mu siebie, prowadzi do przemiany. Ewangelizacja to nie hasło, ale świadectwo życia. Tylko wtedy ma moc nawracania bliźnich, gdy głosi się Go życiem i Słowem.

Dzielenie się Jezusem z każdym, kto tego pragnie, jest realizowane również we wspólnocie NOVARE, której opiekunem duchowym jest ksiądz Stanisław Gańczorz. Spotkanaia ewangelizacyjne odbywają się raz w miesiącu w salce probostwa parafii św Filipa i Jakuba w Żorach i trwają 2 godziny. Rozpoczynają się modlitwą, następnie uczestnicy wysłuchują wykładu lub prezentacji. W części drugiej dzielą się na mniejsze grupy, w których omawiany jest temat przewodni, niejednokrotnie wypełniany żywymi świadectwami wiary. Spotkanie jest podsumowywane przesłaniem.

Grupa Ewangelizacyjna od 2015 roku organizuje kursy ALPHA, korzystając ze wsparcia wspólnoty Kahal. Duch Święty w szczególny sposób okazuje swą moc w czasie trwania kursu. Bycie naocznym świadkiem powrotów do Pana Boga silnie umacnia wiarę.

Wzajemna modlitwa, przyjaźnie, gotowość do udzielania bezinteresownej pomocy, dzieła charytatywne, wzrastanie naszych dzieci w wierze – to piękne owoce wspólnoty, które wynikają z radości przebywania z Panem.