Festyn Parafialny

» Wiadomości » Festyn Parafialny

Opublikowano: 18 września 2019

” Szczęśliwy lud, który umie się cieszyć” Ps 89:16

Hasłem przewodnim festynu były słowa Św. Pawła z listu do Filipian 4,4 „Radujcie się zawsze w Panu!”.  I ta radość gościła w nas od momentu podjęcia decyzji o organizacji festynu przez naszą Wspólnotę. To był cudowny czas najpierw układania programu, szukania sponsorów, czas realizacji zadań związanych z jego organizacją, a następnie bycia razem jako rodzina, jako przyjaciele, jako wspólnoty i jako parafianie, jak czytamy w Psalmie 5:12 ” A wszyscy, którzy Tobie ufają, niech się weselą, na wieki niech się radują, a Ty mieszkaj wśród nich!”  Radość, modlitwa, śpiew i atrakcje przeplatały się nawzajem i wypełniały słowa  ” Zawsze się radujcie! Módlcie się nieustannie! W każdej sytuacji dziękujcie To jest bowiem wolą Boga względem Was w Jezusie Chrystusie.”1 Tes 5:16-19

Więcej zdjęć z festynu