Szkoła Katechetów Parafialnych w Katowicach rusza już w lutym. Zapisz się!

» Wiadomości » Szkoła Katechetów Parafialnych w Katowicach rusza już w lutym. Zapisz się!

Opublikowano: 23 stycznia 2019

To nie jest kurs dla katechetów szkolnych!!

Studium Wiary skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem zrozumienia własnej wiary, a w szczególności do osób już posługujących w parafiach (liderzy, animatorzy, odpowiedzialni za grupy, wspólnoty itd.). Obejmuje cztery semestry (po 120 godzin zajęć).

W Studium można uczestniczyć:

– dla własnych potrzeb (nie trzeba zdawać egzaminów itd.);

– by zostać katechetą parafialnym (misja kanoniczna do katechezy parafialnej w archidiecezji katowickiej);

– w ramach formacji do diakonatu stałego w Ośrodku Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Katowickiej.

 

Więcej info na http://skp.centrum.katowice.pl/