Wieczór Biblijny z konferencją Ks. dra hab. Janusza Wilka

» Wiadomości » Wieczór Biblijny z konferencją Ks. dra hab. Janusza Wilka

Opublikowano: 4 maja 2021

Kolejny XIII Tydzień Biblijny za nami.

Tematem tegorocznego, XIII Tygodnia Biblijnego była Eucharystia jako „Święta Wieczerza”., który odnosi się  do hasła roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. Celebrując świętą Wieczerzę, podczas której Kościół, czyli my, wierzący, zgromadzeni dzięki łasce wiary, otrzymujemy „Prawdziwy Chleb z nieba”. Chrystus uroczyście złożył uczniom, wierzącym w Niego, obietnicę: „Ojciec mój da wam prawdziwy Chleb z nieba”(J 6,32). Ten niezwykły Dar udzielany jest ludziom przez Boga po zmartwychwstaniu Jezusa – podczas „Świętej Wieczerzy” – w dwóch postaciach: Ewangelii i Eucharystii. I tego doświadczamy podczas każdej Mszy Świętej.

Z okazji XIII Tygodnia Biblijnego gościliśmy w naszej parafii ks. dra hab. Janusza Wilka, którego konferencję możemy powtórnie odsłuchać  za pomocą naszej strony parafialnej:

http://filipjakub.pl/wieczor-biblijny-i-konferencja

Jezu dziękujemy Ci za każde Słowo, które do nas kierujesz.  Pomóż nam prosimy wcielać je w życie.