Akt zawierzenia

» Akt zawierzenia

Niepokalana Maryjo, Matko Boga i Opiekunko naszych rodzin

 

Przychodzimy dziś do Ciebie, by oddać Ci nasze rodziny.
Przyjmij nasze radości i smutki, naszą pracę i odpoczynek. Czarnecka Matko, wychowawczyni, naucz nas cichego poświęcenia, ofiary i szacunku dla naszych współmałżonków i dzieci. Naucz nas pięknej, codziennej i czystej miłości. Pomóż nam przyjmować każde nowe życie z radością i ufnością. Pomóż w zachwycie patrzeć na dorastanie naszych dzieci i dojrzewanie naszej małżeńskiej miłości.

Przyjechaliśmy na te rekolekcje prosić Ducha Świętego o światło, gdy będziemy pracować nad owocami naszych spotkań – będziemy prowadzić małżeński dialog, szukać wspólnych zainteresowań, ustalać naszą hierarchię wartości, wypełniać jak najsumienniej role ojca i matki, czy uczyć się wzajemnej akceptacji i cierpliwości. Ześlij nam do pomocy naszych Aniołów Stróżów, by byli nam strażnikami przed złem i inteligentną niszczycielską siłą szatana.

Zbliża się kolejna rocznica powstania naszej wspólnoty. Pozwól nam, Maryjo, na nasze codzienne NOVARE, na nasze odnawianie się, odradzanie się na nowo dla Boga i dla ludzi wokół nas. Uproś nam łaski Ducha Świętego, by udało nam się tak kierować i kształtować nasze dzieci, abyśmy, zostawiając je samodzielnie i pozwalając żyć w wolności, zawsze znajdowali je, jak Ty, w świątyni przy boku Boga.

Zanieś przed tron Twego Syna nasze dziękczynienie za Chrzest NOVARE, za ten pierwszy etap raczkowania naszej Wspólnoty, stawiania pierwszych kroków i kształtowania się naszej osobowości. Uproś nam, Matko Czarnecka, łaski na kolejny etap naszej komunii – jedności i otwierania się na dary Ducha Świętego. Daj, byśmy mając Nowe Życie, jako Nowa Wspólnota, tworzyli Nową Kulturę – kulturę pięknego małżeństwa i odpowiedzialnego, radosnego rodzicielstwa. Daj, by inni, krocząc naszym śladem, doszli do Boga.

Matka_Boska_z_Czarnej3